Samenwonen of trouwen. Waar moet u op letten?

U gaat trouwen of samenwonen? Dan verandert er veel. Het is raadzaam om allebei uw verzekeringen goed door te nemen en daar waar nodig aan te passen. U wilt goed voor elkaar zorgen en alles zo voordelig mogelijk regelen.

Voordat u gaat samenwonen, bent u allebei op een andere manier verzekerd. U heeft bijvoorbeeld nog geen inboedelverzekering, of juist allebei één. Kijk voordat u gaat samenwonen welke verzekeringen u moet aanpassen, aanvragen of juist opzeggen en welke opzegtermijnen u hierbij moet nakomen. Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag om uw verzekeringspakket goed te organiseren.

Welke verzekeringen heeft u nodig?

De belangrijkste verzekeringen die u nodig heeft bij het samenwonen zijn:

  • Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Daarmee worden schade gedekt die u of uw gezinsleden toebrengen aan derden.
  • Heeft u een eigen huis, dan is een inboedel- en woonhuisverzekering noodzakelijk. Huurt u, dan is een inboedelverzekering voldoende.
  • Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische hulp bij conflicten.
  • Om de financiële gevolgen van invaliditeit en/of overlijden te besparen, kunt u een ongevallen- en/of overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Zodra u voor de hiervoor genoemde verzekeringen een pakketpolis afsluit, kan het interessant zijn om ook uw reisverzekering en autoverzekering(en) hierin op te nemen. Dit kan ervoor zorgen dat u profiteert van een hogere pakketkorting.

Andere zaken waar u op moet letten

Zodra u gaat trouwen wordt uw relatie wettelijk geregistreerd. Wanneer u gaat samenwonen gebeurt dit niet en dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer u of uw partner komt te overlijden.

Partnerpensioen

Bent u niet getrouwd of is uw relatie niet geregistreerd bij de burgerlijke stand? Dan bestaat de kans dat uw partner na uw overlijden géén partnerpensioen krijgt. In veel pensioenregelingen is er geen regeling opgenomen voor niet geregistreerde partners.

Erfenis

Volgens het huidige erfrecht zijn alleen bloedverwanten en de echtgenoot of echtgenote wettelijke erfgenamen. Gaat u trouwen dan is alles automatisch geregeld. Wanneer u gaat samenwonen moet u zelf iets regelen.

Woont u samen en wilt u ervoor zorgen dat uw partner erfgenaam wordt in geval u komt te overlijden? Dan heeft u twee keuzes:

  • U laat bij de notaris een testament opstellen.
  • U laat uw relatie registeren bij de Burgerlijke Stand.

Let op! Samenwoners die bij de notaris een samenlevingscontract hebben gesloten, zijn voor de wet geen geregistreerd partners en worden dus niet behandeld als wettelijk erfgenamen van elkaar.

Inschrijven

Direct registreren?