Wel of geen testament

Op 1 januari 2003 is in Nederland het nieuwe erfrecht ingevoerd. Alles is er veel makkelijker op geworden. De nalatenschap gaat automatisch over naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Maar nu denken veel Nederlanders dat daarmee ook verder alles automatisch goed is geregeld. En zo is het beslist niet.

Uit de praktijk blijkt dat er veel schrijnende situaties voorkomen waarbij de familie achteraf zegt: was dit maar bij testament geregeld. Wel of geen testament, dat blijft een belangrijke vraag.

Geen testament

Zonder testament wordt een erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels. Dat gebeurt in volgorde van de omschreven groepen van erfgenamen. Is er niemand in een groep aanwezig, dan kijkt men naar de volgende groep:

  1. Echtgenoot of echtgenote en de kinderen en kleinkinderen
  2. De ouders en de broers of zusters met hun eventuele neven en nichten,
  3. De grootouders en hun kinderen (ooms en tantes met hun afstammelingen)
  4. De overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad

Is er ook niemand in groep 4 aanwezig, dan gaat alles naar de Staat der Nederlanden.

Wel een testament

Als u een reden hebt om van de wettelijke regels af te wijken, moet u wél een testament laten maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat:

  • U uw samenwonende (niet geregistreerde) partner als erfgenaam wilt benoemen
  • Er zijn stiefkinderen die u mee wilt laten erven
  • U bepaalt dat hetgeen een kind van u erft, alleen uw kind toekomt, zodat ingeval van een (toekomstige) echtscheiding van uw kind, de erfenis door uw kind niet hoeft te worden gedeeld met zijn of haar ex-echtgenoot (uw schoonzoon of schoondochter)
  • U een voogdijregeling wilt voor de minderjarige kinderen, ingeval beide ouders komen te overlijden
  • U gehuwd bent, maar om bepaalde reden toch wilt afwijken van de wettelijke verdeling
  • U een executeur-testamentair wilt aanstellen, dat is iemand die uw uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap regelt

Bovenstaande opsomming is uiteraard niet volledig. Er zijn nog veel meer denkbare redenen om een testament te maken. Hiervoor moet u bij de notaris zijn. Wilt u meer weten? Kijk dan ook eens op www.notaris.nl.

Inschrijven

Direct registreren?